Оферта щодо укладення Договору про надання послуг «ПІДПИСКА»

Дійсна редакція з «01» листопада 2021 року

Дану Оферту щодо укладення Договору про надання послуг «Підписка» (далі – Оферта), укладено відповідно до Цивільного кодексу та інших нормативно-правових актів законодавства України.

Дана Оферта є пропозицією («Офертою» в розумінні ч. 1 ст. 634 та ст.641 Цивільного кодексу України) ТОВ «ЦЕТЕХНО» (далі – Виконавець), укласти Договір про надання послуг «Підписка» (далі – Договір), звернувшись до Виконавця в порядку передбаченому в цій Оферті.

Договір складається з цієї Оферти та Заяви (Акцепту) до Оферти щодо укладення Договору про надання послуг «Підписка» (далі – Заява (Акцепт), підписаної Клієнтом і вважається укладеним у спрощений спосіб, у розумінні ч. 1 ст. 181 Господарського кодексу України з дати приєднання Клієнта до умов Оферти та повної оплати Клієнтом суми Договору.

Оферта є стандартною формою в розумінні ст. 634 Цивільного кодексу України, яку може акцептувати інша особа приєднання до неї.

Номер Договору присвоюється Виконавцем після здійснення Клієнтом акцепту відповідно до умов цієї Оферти та зазначається в Заяві (Акцепті)

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

«Клієнт» - фізична особа, яка уклала цей Договір.

«Виконавець» - юридична особа, яка надає послуги згідно умов цього Договору у мережі магазинів «Цитрус» та на сайті citrus.ua.

«Пристрій» - Пристрій, придбаний Клієнтом, найменування, серійний номер та/або IMEI якого вказані в Заяві (Акцепті) та на який поширюється дія цього Договору.

«Компенсація» - розмір суми, що нараховується на бонусний рахунок Клієнта «Цитрус» та надає право на знижку на майбутню покупку, що отримується Клієнтом в обмін на пакет документів та Пристрій.

«Цитрус» - мережа магазинів гаджетів та аксесуарів, де Виконавець здійснює господарську діяльність та інтернет-сайт citrus.ua.

1. СТОРОНИ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець - Товариство з обмеженою відповідальністю «ЦЕТЕХНО» (код ЄДРПОУ 43058939, місцезнаходження: 65014, м. Одеса, вул. Маразліївська, буд. 1/20), в особі Директора Попова Артура Едуардовича, який діє на підставі Статуту.

1.2. Клієнт – дієздатна фізична особа, ідентифікаційні дані (ПІБ, дата народження та адреса) вказані в Заяві (Акцепті).

далі за текстом «Сторони», а кожна окремо – «Сторона».

2. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ

2.1. Згідно ст. 642 Цивільного кодексу України прийняття пропозиції Клієнтом укласти цей Договір здійснюється шляхом подання Виконавцю підписаної Клієнтом Заяви(Акцепту) на укладання Договору, за формою, встановленою Виконавцем, та здійснення фактичних дій щодо оплати суми Договору.

2.2. Заява (Акцепта) складається та підписується Клієнтом у 2-х примірниках, по одному для кожної Сторони, які мають однакову юридичну силу.

2.3. Договір вважається таким, що укладений в письмовій формі із врахуванням вимог порядку укладення договорів про надання послуг визначених Цивільним кодексом України та іншими нормативно-правовими актами законодавства України.

2.4. Після здійснення акцепту фізична особа набуває статуту Клієнта.

2.5. Номер Договору присвоюється Виконавцем після здійснення Клієнтом акцепту відповідно до умов цієї Оферти та зазначається в Заяві (Акцепті).

2.6. Ця Оферта набирає чинності з дати, визначеної на її першій сторінці, та є чинною до дати розміщення (оприлюднення) на сайті citrus.ua заяви про її відкликання в цілому чи в частині, або внесення змін до Оферти.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Згідно з умовами Договору Клієнт має можливість з 365-го (триста шістдесят п’ятого) дня по 396-й (триста дев’яносто шостий) день, включно, з моменту придбання послуги «Підписка» обміняти свій Пристрій, ідентифікаційні дані якого (назва, серійний номер, ІМЕІ, вартість придбання) визначені в Заяві (Акцепті), на компенсацію до 80% (восьмидесяти відсотків) від вартості Пристрою згідно розрахункового документу на бонусний рахунок Клієнта «Цитрус».

3.2. Цей Договір розповсюджується виключно на один Пристрій, що вказаний в Заяві (Акцепті).

3.3. Цей Договір може бути укладений відносно наступних Пристроїв:

 • - смартфони;
 • - iPhone;
 • - iPad;
 • - iMac;
 • - MacBook;

3.4. Послуги надаються Виконавцем лише після відповідного звернення Клієнта до Виконавця та отримання від Клієнта Пристрою, що передається Виконавцю у порядку та на умовах, встановлених даним Договором.

3.5. Укладаючи Договір, Клієнт автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям умов Договору.

4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Вартість послуг, що надаються відповідно до умов цього Договору та складає ціну цього Договору, становить 25% (двадцять п’ять відсотків) від дійсної вартості Пристрою на момент укладення Договору.

4.2. Ціна Договору вказується в Заяві (Акцепті) та сплачується в момент підписання акцепти на укладення цього Договору.

5. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

5.1. Клієнт має право на обмін Пристрою зазначеного в п.3 Заяви(Акцепту) на Компенсацію. Для отримання Компенсації, Клієнт має звернутися до магазину, де придбавався Пристрій, та надати наступне:

 • 5.1.1. Пристрій, з моменту придбання якого пройшло не менше 365 (триста шістдесят п’яти) днів, але не більше 396 (триста дев’яносто шести) днів.
 • 5.1.2. Пакування від Пристрою.
 • 5.1.3. Всі аксесуари, що були частиною стандартної комплектації Пристрою.
 • 5.1.4. Гарантійний талон та інші супровідні документи на Пристрій.
 • 5.1.5. Оригінал розрахункового документу, що підтверджує придбання пристрою та оплату за цим Договором.
 • 5.1.6. Копію документу, що посвідчує особу Клієнта.
 • 5.1.7. Оригінал Заяви (Акцепти).

5.2. Дія цього Договору не поширюється на:

 • 5.2.1. Комплектуючі матеріали до Пристрою (навушники, акумулятори тощо);
 • 5.2.2. Пристрої, в яких виявлено потрапляння вологи;
 • 5.2.3. Пристрої, що не вмикаються (не запускаються);
 • 5.2.4. Пристрої з пошкодженнями в результаті контакту з відкритим вогнем, пожежі, загоряння.

5.3. Клієнт отримує Компенсацію після прийняття позитивного рішення щодо можливості обміну Пристрою на Компенсацію.

5.4. Розмір еквіваленту Компенсації визначається в процентному відношенні до вартості Пристрою за Договором в залежності від стану Пристрою на момент звернення Клієнта щодо отримання Компенсації.

Договором в залежності від стану Пристрою на момент звернення Клієнта щодо отримання Компенсації.

Опис прийому 365-396дн.
Компенсація клієнту

ДМ:

 • Допускаються:
 • Вм'ятина на рамці ДМ;
 • Неглибокі подряпини на екрані;
 • Малопомітне вигоряння, яке проявляється тільки на однотонному тлі, а також вигоряння на рівні панелі повідомлень;
 • Не більше 1 битого пікселя;

Корпус:

 • Допускаються:
 • Численні точкові сколи на корпусі, але не більше 10 точкових сколів;
 • Незначні подряпини на корпусі;
 • Потертості на корпусі.
 • Незначні плями на корпусі;

Апаратна частина:

 • без дефектів апаратної частини.

Комплектація:

 • Повна комплектація (Оригінальний ЗП + упаковка), допускається відсутність навушників.

АКБ (Apple):

 • Батарея від 100 – до 80% (iPhone).
80%

У разі якщо:

Відсоток уцінки (від 80%)

Відсутня коробка у клієнта

12%

Відсутній стілус* (там, де він має бути в комплектації)

12%

У клієнта немає оригінального комплекту ЗП (шнур чи блок ЗП, де він передбачений комплектацією)

16%

АКБ нижче 80%

16%

Численні глибокі подряпини по корпусу або ДМ

24%

Розбито задню панель

32%

Вигнутий корпус (більше 1 мм)

40%

Розбитий ДМ, при цьому немає дефектів зображення (плям/вигорянь/битих пікселів)

40%

Плями, вигоряння, значна рамка на ДМ (скло ціле)

40%

Апаратна частина: не працює один з елементів

64%

Розбитий ДМ і є дефекти зображення/немає частини зображення

64%

Заблоковано/не вмикається/не заряджається/немає зображення.

до 1 грн.

Максимальна оцінна вартість дорівнює 80% вартості пристрою за чеком.

У разі наявності кількох дефектів (у тому числі і за відсутності будь-яких елементів, необхідних для прийому пристрою) відсотки уцінки підсумовуються між собою, після чого сума віднімається від оцінної вартості пристрою.

5.5. Після отримання Клієнтом Компенсації, наданий Клієнтом пакет документів та сам Пристрій переходять у власність Виконавця.

5.6. Компенсація нарахована на бонусний рахунок Клієнта «Цитрус» дійсна та може бути використана протягом 60 (шістдесяти) календарних днів з дати отримання.

5.7.Виконавець має право відмовити у видачі Клієнту Компенсації у разі відсутності одного або декількох документів , які зазначені в п. 5.1. та у випадках зазначених в п. 5.2. цього Договору.

6. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ.

6.1. Термін дії цього Договору починається з дати укладення і триває до повного виконання Сторонами взятих зобов’язань, але не більше ніж 396 (триста дев’яносто шість) днів з моменту укладення цього Договору.

6.2. Дію Договору може бути припинено за письмовою вимогою Клієнта не пізніше як за 14 (чотирнадцять) календарних днів з моменту підписання Заяви (Акцепти). У разі дострокового припинення дії Договору за вимогою Клієнта, Виконавець зобов’язується повернути оплачену суму за Договором.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.

7.1.У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов’язання є його не виконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.

7.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталось не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.

7.3. Жодна із Сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань по цьому Договору, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини зобов’язана не пізніше 5 календарних днів з дати настання таких обставин повідомити в письмовій формі іншу Сторону.

7.4. В разі вирішення питання про стягнення грошових коштів з винної Сторони за даним Договором в судовому порядку, нарахування пені за час розгляду справи не здійснюється.

7.5. Спори, що виникають між Сторонами, вирішуються шляхом переговорів з обов’язковим додержанням досудового порядку врегулювання. У разі недосягнення згоди – в порядку, передбачену чинним законодавством України

8. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ КЛІЄНТА

8.1. Клієнт у зв’язку з укладенням цього Договору надає свою згоду Виконавцю на обробку персональних даних Клієнта, які стали або стануть відомими Виконавцю в результаті надання послуг за цим Договором.

8.2. Обробка включає, але не обмежується, збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням (включаючи передачу), знеособлення, знищення персональних даних, які можуть оброблятися Виконавцем або будь-якою особою, пов’язаною з Виконавцем договірними відносинами, з метою ведення бази даних персональних даних Клієнтів (тобто бази даних всіх Клієнтів, які уклали з Виконавцем Договір).

8.3. Клієнт погоджується, що Виконавець не має отримувати жодної додаткової згоди Клієнта для передачі персональних даних Клієнта до будь-якої особи, пов’язаної з Виконавцем договірними відносинами.

9. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

9.1. Зобов’язання Виконавця за цим Договором не гарантійним зобов’язанням виробника чи продавця.

9.2. Цей Договір розповсюджує свою дію тільки на територію України.

9.3. Умови Договору визначаються Виконавцем самостійно у відповідності до вимог чинного законодавства України.

9.4. Умови , не зазначені у Договорі , регулюються Цивільним кодексом України та діючим законодавством України.

9.5. Цей Договір не укладається Клієнтом під впливом помилки, тяжких обставин, примусу, насильства. Зазначена інформація та всі умови даного Договору йому зрозумілі. Клієнт має необхідний обсяг правоздатності та дієздатності для укладення Договору.

9.6. Після підписання цього Договору усі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

9.7. Всі зміни та доповнення до Договору здійснюються в письмовій формі за згодою Сторін шляхом укладення Додаткової угоди до Договору.